NSS poleca

ARP (Address Resolution Protocol) – Zastosowanie i działanie

Sieci komputerowe to w dużym uproszczeniu nic innego jak zbiór współgrających ze sobą protokołów. To właśnie interakcje między nimi pozwalają

Damian Michalak Damian Michalak

Klasowy podział adresów IPv4

Nieodłącznym elementem sieci komputerowych jest związana z nimi adresacja. Pomimo powstania nowego, “przyszłościowego” standardu IPv6, po dziś dzień powszechnie używane

Damian Michalak Damian Michalak